1-99

Anděl číslo 21 – Význam a symbolika

Anděl číslo 21 – Význam a symbolika

Anděl číslo 21 je často interpretován jako projev kreativity a inspirace. To také naznačuje, že jedinec držící toto číslo je schopen jak velkých triumfů, tak impozantních výzev.

100-999

Anděl číslo 420 – Význam a symbolika

Anděl číslo 420 – Význam a symbolika

Andělské číslo 420 je spojeno s elementem vody a je považováno za léčivé a duchovní číslo. ANDĚL číslo 420 je také spojeno se 4. oční čakrou, o které se říká, že je středem vaší intuice.

100-999

Anděl číslo 144 – Význam a symbolika

Anděl číslo 144 – Význam a symbolika

144 je v mnoha kulturách a náboženstvích posvátné číslo. V západním světě je obvykle spojován s počtem dní v týdnu. Bylo také spojeno s dvanácti apoštoly a také se samotným Ježíšem Kristem. Toto číslo je považováno za mocné a posvátné a může představovat různé věci včetně lásky, něhy, míru a hojnosti. Někteří lidé věří, že číslo 144 představuje vše duchovní a božské. Často je vnímána jako symbol čistoty, lásky a naděje. Říká se také, že je to znamení štěstí a prosperity.